پرش لینک ها

with Sidebar

چرا بیمه عمر برای نماینده های فروش پردرآمد ترینه؟

چرا بیمه عمر برای نماینده های فروش پردرآمد ترینه؟

در Tags

بیمه عمر از لحاظ درآمدی برای نمایندگان فروش عالی است چراکه ماهیت این بیمه نامه ها، قراردادهای بلند مدت و چند ساله هستند و بیمه شدگان چندین سال حق بیمه پرداخت می کنند و مشتری