پرش لینک ها

کارگاه های آموزشی

Category Archive Subtitle
کارگاه آموزشی فروش انفجاری

کارگاه آموزشی فروش انفجاری

80درصد درآمد بازار صنعت بیمه در اختیار 20 درصد بازیگران فعال این صنعت است، در این کارگاه شما یاد می گیرد چه عواملی باعث می شود تا شما جزو فروشندگان 20 درصدی باشید تا سهم بازار بیشتری داشته باشید و مانند نوابغ فروش این صنعت

اقتصاد پایه برای فروش بیمه عمر

اقتصاد پایه برای فروش بیمه عمر

سه رکن اصلی موفقیت در بازار بیمه ی عمر ، توانایی و تسلط بر دانش بیمه + تسلط بر مذاکره و در آخر تسلط بر مفاهیم پایه ای اقتصاد است. در شرایطی که کشور درگیر تورم شدید و مزمن بی سابقه است امکان موفقیت شما